G-Wurf

Gino, Gil, Gina, Gracy, Gana &Girly 

geb. 16.06.2020

Zoe vom Obersten Holz "Diva"

Soberano Fatransky sen "Soberano"

&

Gino

Gil

Gina

Gracy

Gana

Girly

1/1

© 2018 Zuchtstätte vom Park am Rhein